סונטה לנבל

סונטה לנבל דוושות

יצירה: תשע"ו / 2016 

הצגת הבכורה תהיה אי"ה ב-13 באוקטובר 2016 באוסטריה. אל תנגנו את הסונטה לפני התאריך הזה בציבור!

sonata for harp (pdf)

ניגון

ניגון לנבל

שנת יצירה: 2010 / תשע"א

לנבל עם לברים (נבל קלטי), 38 מיתרים

(pdf) ניגון

סונטינה 1

שנת יצירה:  2011 / תשע"א

לנבל עם ליברים (נבל קלטי), 38 מיתרים

 (pdf) סונטינה א

 

סונטינה 2

שנת יצירה: 2012 / תשע"ב

לנבל עם ליברים (נבל קלטי), 38 מיתרים

 (pdf) סונטינה ב

 

סונטינה 3

שנת יצירה: 2015 / תשע"ה

לנבל עם ליברים (נבל קלטי), 38 מיתרים

 (pdf) סונטינה ג

 

Weitere Beiträge...

  1. נרות חנוכה

Additional information